ถ้าโลกนี้นั้นไม่มีน้ำ

ถ้าวันหนึ่งนั้น โลกนี้ไม่มีน้ำ เหล่าสัตว์สิ่งมีชีวิตนั้นจะทำอย่างไร ? เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ชวนให้น่าคิดถึงเหตุการณ์ที่ หากว่าวันหนึ่งนั้น โลกนี้ไม่มีน้ำ ให้เราใช้ แล้วเรานั้นจะดำเนินชีวิตกันต่อไปอย่างไร ?

1.น้ำนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของโลก

สิ่งมีชีวิตต่างๆ และมนุษย์เลยก็ว่าได้ หากกางแผนที่โลกออกมา หรือ ตำราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก็จะเห็นได้ชัดว่าน้ำนั้นมีพื้นที่มากกว่า 70% ของโลก ในขณะที่อีก 30% เป็นพื้นแผ่นดิน และน้ำแข็ง เคยลองคิดเล่นๆ หรือไม่ว่าถ้าโลกเราไม่มีน้ำเลยจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่แค่เพียงน้ำที่ใช้ดื่ม หรือใช้ในประ โยชน์ต่างๆ แต่รวมไปถึงรวมถึงน้ำในทะเล น้ำในมหาสมุทร และถ้าหากว่าโลกใบนี้ที่เราอยู่อาศัยนี้นั้นไร้ซึ่งน้ำเลย จะเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งแรกที่ได้มีการถกเถียงกันในเรื่องของลักษณะภายนอกของโลก เดิมที่โลกเราจะมีลักษณะที่กลม แต่ไม่ได้กลมแบบสมบูรณ์ การถกเถียงครั้งนี้ได้พูดถึงว่าถ้าหากน้ำหายออกไปจากโลก จะทำให้โลกเสียรูปทรง เพราะ จะมีพื้นผิวที่ยุบลงไป เปรียบเสมือนเปลือกส้มที่เป็นรอยขรุขระ แต่หากเป็นอย่างนั้นก็ได้มีแนวคิดที่ว่าอย่างไรแล้ว

น้ำ Discoveryman

2.โลกก็จะมีลักษณะทรงกลมเหมือนเดิมในรูปร่างภายนอก

เพียงแค่ มีส่วนที่ยุบลงไป ซึ่งในปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ยังคงถกเถียงกันอยู่หาย แต่ก็ได้มีผู้ที่ทำแผนที่โลกแบบจำลองขึ้นมา โดยให้โลกไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย แผนที่จำลองนี้ทำให้มีการอธิบายว่า แท้จริงแล้วพื้นของน้ำบนโลกไม่อยู่ลึกจากพื้น แผ่นดินเลยแต่อย่างนั้น ที่เรามองว่ามันลึกนั้นเป็นมนุษย์นั้นมีขนาดที่ตัวเล็ก แต่ถ้าหากมองตามแผนที่แล้วระยะทาง ระหว่างพื้นแผ่นดินกับพื้นใต้น้ำนั้นไม่ได้มีความห่างกันมาก

โลก Discoveryman

3.พื้นใต้น้ำจะมีลักษณะที่ขรุขระกว่าพื้นแผ่นดิน

ที่เกิดจากความทับถมของดิน และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ต่างๆ โดยรวมแล้วถ้าจะถามว่า โลกนั้นจะเสียรูปทรงกลมหรือไม่ ถ้าตามแผนที่จำลองนี้ก็คงจะต้องตอบว่าไม่ อย่าง ไรแล้วโลกก็จะเป็นทรงกลมดั่งเดิม เปรียบเทียบได้จากการที่นำผลส้มมาแกะเปลือกออกจุดใดจุดหนึ่ง ในทางกายภาพ แล้วผลส้มก็จะยังมีลักษณะกลมเช่นเดิม และอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ว่าถ้าโลกเราไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร ต้องยอมรับเลย น้ำ ทำให้มนุษย์นั้นสามารถดำรงมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่แค่เพียงอาหาร ถึงอย่างนั้นการผลิตอาหารเองก็ยังต้องพึ่งน้ำด้วยเช่น กัน อย่างที่เราเห็นกันว่าในงานเกษตรการปลุกพืชผัก ก็ยังต้องอาศัยน้ำในการเพาะเลี้ยง ในส่วนของร่างกายของมนุษย์ จะไม่สามารถขาดน้ำได้ เพราะน้ำจะช่วยรักษาสมดุลให้กับร่างกาย และยังถูกดึงนำไปใช้ให้ระบบการทำงานใน ร่างกายคงที่ หากขาดน้ำเราจะเสียชีวิต และสูญพันธุ์ในอนาคตได้ ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสัตว์ และสิ่ง มีชีวิตอื่นๆ ที่ดำรงอยู่บนโลกนี้อีกด้วยที่จะสูญพันธุ์ไปนั่นเอง

 

เรานั้นสามารถที่จะเริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัวของเราก่อน ซึ่งถ้าหากไม่มีน้ำใช้แล้วนั้น เราก็ไม่มีอาหาร เพราะวงจร ของอาหารตั้งแต่การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ลำเลียง เก็บรักษา จนถึงการปรุงอาหาร ต้องใช้น้ำทั้งสิ้น และถ้าไม่มีน้ำ เรา อาจต้องจับจองพื้นที่เพื่อฝังกลบสิ่งปฏิกูลในตัว เนื่องจากชักโครกไม่มีน้ำให้กด ถ้าไม่มีน้ำ คุณพร้อมที่จะรับมือกับ เชื้อโรคที่หมักหมมอยู่ในร่างกาย สิ่งของ เครื่องใช้ที่ไม่ได้ทำความสะอาดหรือยัง และแน่นอนว่า มันจะนำไปสู่โรค ระบาดอีกสารพัดที่คงไม่สามารถหาวัคซีนมารักษาได้ เพราะที่โรงพยาบาลหรือห้องแล็บไหนๆ ก็ไม่มีน้ำใช้เช่นกัน ถึงอย่างไรก็ตามแต่ โลกของเรานั้นถ้าหากวันหนึ่งนั้นไม่มีน้ำ ก็ไม่อาจมีสิ่งมีชีวิตต่างๆ นั้นเกิดขึ้นได้ ซึ่งธรรมชาตินั้น จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องพึ่งน้ำ โลกจะมีชีวิตได้ต้องพึ่งพาธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ จึงควรอนุรักษ์ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อความคงอยู่ของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นเรานั้นสูญพันธุ์ไปนั่นเอง

Write by : Discoveryman

Facebook Page : Discoveryman 22