10 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก คำที่มีความหมาย ที่ซึ่งหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้น ที่มีความวิจิตงดงาม ที่มีคุณค่าทางประ วัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม โดยเฉพาะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ ที่มนุษย์จะมีความสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้นั้นขึ้นมา ได้ใหญ่โต หรืองดงามขนาดนี้สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ งดงาม และมีคุณค่ายิ่ง อีกทั้งไม่น่าเชื่อว่า ธรรมชาติ จะเก่งกาจถึงขนาดนั้น ก็นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ด้วยนั่นเอง และในวันนี้นั้นเรานั้นก็จะพาคุณนั้นได้ลองไปสัมผัสกับสิ่ง มหัศจรรย์สถานที่ ที่ซึ่งมีอายุไขมานานนับพันปี ที่ยังความสวยงาม ความคงกระพันจนมาให้เรานั้นได้มาสัมผัส ได้ดู กันจนถึงตอนนี้ กับ 10 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นเอง

อันดับที่ 10 Banaue Rice Terresac

จังหวัดอีฟูเกา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้น คือบันไดข้าวที่มีอายุยืนยาว มานานกว่าพันปี ที่แกะสลักจากภูเขาทั้งลูก เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สมัยก่อนนั้นการทำนาจะต้องใช้พื้นที่ราบ หาก แต่พื้นที่ภูมิประเทศบริเวณนี้เต็มไปด้วยเขาสูงมีที่ราบน้อย ปริมาณน้ำ และเนื้อที่ในการทำการเกษตรจึงเป็นปัญหา ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงได้คิดวิธีทำนาแบบขั้นบันไดขึ้นตามไหล่เขา โดยสกัดไหล่เขาให้เป็นชั้นๆ ลดหลั่นลงมา เป็นขั้นบันได เพื่อช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูก เป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไป และยังช่วยป้องกันน้ำท่วม อีกด้วย และในปี ค.ศ. 1995 องค์การยูเนสโก ได้จัดสถานที่นี้เป็นมรดกโลกไว้นั่นเอง

นาบันได discoveryman

อันดับที่ 9 Sigiriya

อีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นเมืองใหญ่โบราณที่มีขนาดมหึมาของศรีลังกา ที่ได้มีการสร้างขึ้นโดย พระเจ้ากัสสัปปะ ประมาณ ค.ศ. 470 โดยพระองค์ได้สร้างเมืองนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นโลกศักดิ์สิทธ์ของพระองค์ ครอบคลุม พื้นที่กว่า 1,300,000 ตารางเมตร อีกทั้งยังมีถนน มีระบบชลประทาน และสถานที่เกี่ยวกับศาสนามากมาย หนึ่งในนั้น คือถ้ำที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อมอบแก่พุทธสาวกให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดนั่นก็คือ ที่ใจกลาง เมือง ที่มีภูผาหินขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังกับป้อมปราการอันน่าเกรงขาม และทิวทัศน์ตระการตารอบ ด้าน ฐานของป้อมที่ก่อด้วยอิฐ ที่มีอายุยาวนานมากกว่า 1,500 ปี และถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกของศรีลังกาอีกหนึ่งสิ่ง

หิน discoveryman

อันดับที่ 8 Torun

สถานที่เมืองยุคกลางที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์ เป็น หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์อีกด้วย ต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) นั้นก็ได้ยกย่องให้สถานที่เมืองโทรุน แห่งนี้นั้นเป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1997 นั่นเอง โดยเมือง Torun มีอายุถึง 1,100 ปี ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานเก่าของโปแลนด์ ความโดดเด่นอยู่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและรวมสถานที่เก่าแก่มากมาย ที่สำคัญคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามยุคสมัยแต่อย่างใดเลยนั่นเอง

เมือง discoveryaman

อันดับที่ 7 Tower of Hercules

ประภาคารเฮอร์คิวลิส เป็นประภาคาร และประตูสู่ลา คอรุนญา เมืองท่าสำคัญ ทางภาค ตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน ที่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมันในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล ผู้อาศัยในนิคมนี้ได้สร้าง ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ไว้ และในไม่ช้าเมืองนี้ก็กลายเป็นเขตสำคัญของการค้าทางทะเล ส่วนหอเฮอร์คิวลิส เป็นประ ภาคารที่เปิดทำการต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 1,900 ปี ซึ่งในบริเวณเดียวกันมีสวนประติมากรรม หินแกะสลักจากเหล็ก และสุสานมุสลิม ในยุคที่อาณาจักรโรมันยังเรืองอำนาจ ถือเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงประภาคารโบราณสมัยกรีก-โรมัน ซึ่งยังคงความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างสวยงาม

เสา discoveryan

อันดับที่ 6 Ajanta Caves

ถ้ำอซันตา สถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดถ้ำตัวอย่างในพุทธศาสนาที่มีความงดงาม และมีความ เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งได้ตั้งอยู่บนกลางเทือกเขาที่มีความสลับซับซ้อน ที่อยู่ในทางบริเวณฝั่งตะวันตกของที่ราบสูงเดก กัน (Deccan Plateau) การสร้างนั้นใช้วิธีขุดเจาะเข้าไปในหินบาซอลต์ ก้อนเดียวจนเป็นวิหารขนาดใหญ่ โดยใช้เพียงสิ่ว และค้อนเท่านั้น ภายในเวลาทั้งสิ้น 800 ปี เริ่มเจาะตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 จนกลายเป็นถ้ำมากกว่า 30 ถ้ำ เรียงตัวกัน ยาวหลายร้อยเมตรบนเชิงเขาสูงวงโค้งรูปพระจันทร์เสี้ยว ภายในมีวิหารขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยงานแกะสลักหิน ทั้ง เจดีย์ พระพุทธรูป และเรื่องราวต่างๆ ในพุทธประวัติและชาดก โดยไม่ผุพังตามกาลเวลาแม้แต่น้อย แต่ภายหลัง สถานที่ แห่งนี้ก็เริ่มหมดความสำคัญลง ขาดการดูแล และถูกทิ้งร้างไปในที่สุด จนกระทั่งเลือน หายไปจากความทรงจำของชาว อินเดีย จนกระทั่งถูกค้นพบอีกครั้งโดยกองทหารอังกฤษในปี ค.ศ. 1819 นั่นเอง

เมืองหิน discoveryman

อันดับที่ 5 Valley of Flowers

หุบเขาแห่งดอกไม้ ที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ภายในรัฐ Uttaranchal ในทางตินเหนือของแระเทศอินเดีย ที่มีความสวยงามดั่งสวรรค์บนดินจนได้มีการนำเล่าบรรยาย ในวรรณคดีมากมายหลายศตวรรษ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่แห่งนี้จึงถูกยกให้เป็นมรดกโลก และอุทยาน แห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 นั่นเอง

ทุ่งหญ้า discoveryman

อันดับที่ 4 Metéora

สถานที่ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศกรีซ ที่เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก ด้วยความที่เป็นสถานที่ที่แปลกที่มีการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนกองหินขนาดสูงใหญ่ และด้วยความโดด เด่นของการสร้างสรรค์ของงานศิลปะแบบไบแซนไทน์ เมทิโอร่า นั้นจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1988 นั่นเอง

บ้านบนหิน discoveryman

อันดับที่ 3 Bagan

พุกามอีกหนึ่งเมืองที่สำคัญของทางพม่า ที่เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นที่ต้องอาณาจักรโบราณพุกาม ซึ่งเป็น อาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ดินแดน พุกามนั่นเอง และในทุกๆ ปีนั้นก็จะมี นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนที่นี่เสมอ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากแถบเอเชียด้วยกัน เนื่องจากพุกามได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ที่สวยงาม และมีคุณค่า หรือดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมาย ถึง 4,446 องค์ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,217 องค์เพียงเท่านั้น

เมือง discoveryaman

อันดับที่ 2 Leptis Magna

เมืองเลปติส เมกนา ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงทริโปลี ประเทศลิเบีย ถูกขนามนามว่าเป็น อาณาจักรโรมันที่มีชื่อเสียง และงดงามมากที่สุดในแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพสวยงามรุ่งโรจน์ เพราะอาณาจักร ถูกสร้างด้วยหินปูน จึงทนต่อการเกิดแผ่นดินไหวนับครั้งไม่ถ้วนต่อมาอาณาจักรเริ่มเสื่อมสลายลงในช่วงศตวรรษที่ 4 จนกระทั่งถูกค้นพบอีกครั้งโดยนักโบราณคดีชาวยุโรป และยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้อย่างชัดเจน ยูเนสโกจึงประกาศให้ เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982 นั่นเอง

สนาม discoveryman

อันดับที่ 1 The Library of Celsus

ห้องสมุดเซลซุส ตั้งอยู่ที่เมืองเอเฟซุส ประเทศตุรกี เมืองเอเฟซุสเป็นถิ่นที่อยู่ของ มนุษย์มาตั้งแต่สมัยปลายยุคโลหะช่วงราวศตวรรษที่ 7 ก่อน คริสตกาล ถือเป็นเมืองที่รุ่งเรือง และมั่งคั่งที่สุดในแถบ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และรุ่งเรืองถึงขีดสุดอีกครั้งภายใต้การปกครองของโรมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุด 1 ใน 5 ของจักร วรรดิโรมัน และใหญ่ที่สุดในเขตเอเชีย ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นก็จะมีทางเข้า 3 ทาง ตรงประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลัก เหล่านี้เป็นองค์จำลอง องค์จริงนั้นนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรีย และตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ กรุงเวียนนานั่นเอง

ห้องสมุด discoveryman