โคมไฟLED จากพลังงานเม็ดทราย

 โคมไฟLED จากพลังงานเม็ดทราย ส่องสว่างจากพลังงานเม็ดทรายที่ ร่วงหล่นลงมา โดยนักออกแบบนามว่า ดาเนียลลี โทรฟี่ ได้เปิดตัวโคมไฟ LED
ที่ ส่องสว่างจากทรายที่ ร่วงหล่นลง
หลักการทำงานอาศัยการควบคุมของพลังงานจลน์จากเม็ดทรายที่ ร่วงหล่นลงมา
เปรียบดั่งระบบเปิดปิดใช้งานด้วยการหมุนกลับด้าน โดยแรงบันดาลใจคือ
ต้องการใช้นาฬิกาทรายสื่อสารให้ผู้คนตระหนักถึงแหล่งพลังงานที่กำลังหมดไป
ดังเช่นเม็ดทรายที่ ร่วงหล่นลงไปทุกที สำหรับ โคมไฟLED จากพลังงานเม็ดทราย พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ Discoveryman

หลักการทำงานของโคมไฟLED จากพลังงานเม็ดทราย

สำหรับนวัตกรรมใหม่ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน อย่างโคมไฟ ที่จำเป็นต่อการใช้
งานในเรื่องของการให้แสงสว่าง นวัตกรรมตัวนี้ก็คือ โคมไฟ LED
ที่ให้ความสว่างจากเม็ดทรายที่ร่วงหล่นลงมา
มีลุกษณะที่ ดูคล้ายกับนาฬิกาทรายแต่จะ มีแสงไฟส่องสว่างออกมาด้วย
เราเรียกมันว่า โคมไฟอัจฉริยะ ส่องสว่างจากการร่วงหล่นของเม็ดทราย
นักออกแบบนามว่า ดาเนียลลี โทรฟี่ ได้เปิดตัวโคมไฟ LED
ที่ส่องสว่างจากทราย ที่ร่วงหล่นลง โดยโคมไฟรูปแบบนาฬิกาทรายนี้ มี 2
ขนาดด้วยกัน นั่นคือ ขนาดตั้งพื้น และ ขนาดตั้งโต๊ะ โดยขนาดตั้งพื้นนั้น มีความสูง
4 ฟุต หลักการทำงานอาศัยการควบคุมของพลังงานจลน์จากเม็ดทราย ที่ร่วงหล่น
เปรียบดั่งระบบเปิดปิดใช้งานด้วยการหมุนกลับด้าน
สำหรับรูปแบบตั้งโต๊ะนั้น มีรูปร่างเฉียงลดหลั่นลงมา
และ ออกแบบมาให้สะดวกในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และ ทิศทางแสงให้ได้ดี ที่สุด

แรงบันดาลใจของโคมไฟLED จากพลังงานเม็ดทราย

นอกจากแนวคิดสร้างสรรค์ และ ประยุกต์ในการออกแบบ
จุดมุ่งหมายของการนำนาฬิกาทรายเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจคือ
ต้องการให้เป็นตัวแทนการสื่อสารให้ผู้คนตระหนักถึงแหล่งพลังงาน ที่กำลังหมดไป
ดังเช่นเม็ดทรายที่ ร่วงหล่นลงไปทุกที เรียกได้ว่าเป็นโคมไฟ ที่ทันสมัย
ให้แสงสว่างในการใช้งานได้อย่างยาวนานโดยการหมุนในรูปแบบเหมือนกับนาฬิ
กาทรายนั่นเอง
ให้รูปแบบลักษณะที่ แปลกใหม่ และ การใช้งานที่ เป็นพลังงานจลน์ของตัวเม็ดทราย
ที่เราหมุนกลับไปมา และ ประหยัดไฟแม้โคมไฟจะ ให้แสงสว่างได้เช่นเดิมเลย
ซึ่งถือเป็นไอเดียผลิตนวัตกรรมที่ทันสมัย
ให้ผู้คนได้ตระหนักเรื่องของแหล่งพลังงานแล้วยังเป็นนวัตกรรมที่ ให้ประโยชน์ต่อ
การใช้งานได้ดีอีกมากด้วยเช่นกัน

Facebook : Discoveryman22