สถาบันจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

สถาบันจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เป็นสถานะศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับเหล่าเทพเจ้า ซึ่งเอื้อให้จักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงกำหนดสิทธิทางสังคมและศักดิ์ได้ด้วยตนเอง แต่เมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาพันกว่าปีนี้ สถาบันจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยปัจจัยทางการเมืองมาหลายต่อหลายครั้ง จนถึงวันที่ญี่ปุ่นนั้น ได้แพ้ต่อสงครามใหญ่  หลังจากนั้น จักรพรรดิก็ได้ประกาศว่า จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ของสมมติเทพอีกต่อไป และจะเป็นสิ่งที่ทำให้ถูกต้องโดยรัฐธรรมนูญ

ในระยะแรก จักรพรรดิ ไม่ได้ใช้คำว่า เท็นโน ( 天皇 )  แต่ใช้คำว่า โอกิมิ  ( 大王 )  ซึ่งแปลว่ามหาราชา หรือ พระมหากษัตริย์ พอระบบขยายตัวขึ้น พร้อมกับเวลาที่ล่วงเลยไปจนถึงสมัยเฮอัน ( 794-1185) ในยุคนี้ตระกูลฟูจิวาระมีอิทธิพลอย่างสูง และนำไปสู่การเมืองโดยผู้แทนพระองค์ จักรพรรดิได้ถูกลดทอนบทบาททางการเมือง เหล่าขุนนางและผู้แทนพระองค์ มีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง

คามาทาริ ฟูจิวาระ

 

จากสมันเฮอัน มาสู่คามากูระ-มูโรมาจิ ซามูไร มีอิทธิพลมากในช่วงเวลานั้น และ เป็นผู้ใช้อำนาจในนามของจักรพรรดิ ในตำแหน่งอัครเสนาบดี ก็ตกเป็นหน้าที่ของขุนนาง ฮิเดโยชิ โทโยโตมิ ซึ่งเป็นซามูไรคนสำคัญในประวัติศาสตร์อีกด้วย

กล่าวได้ว่าเป็นยุคของซามูไรครองเมือง จนมาถึงยุคเอโดะ

ฮิเดโยชิ โทโยโตมิ

 

ในสมัยเอโดะ (1603-1868) นครหลวงของญี่ปุ่นอยู่ที่เกียวโต แต่ศูนย์กลางทางการเมือง อยู่ที่เอโดะ ซึ่งบริหารโดยโชกุนตระกูล  ในช่วงปลายสมัย อิทธิพลจากตะวันตกได้แพร่ขยายเข้ามาที่ญี่ปุ่นมากขึ้น ทำให้มีผู้ไม่พอใจในการบริหารของโชกุน และรวมตัวกันล้มล้างรัฐบาลโชกุน จนสำเร็จในปี 1868 ทำให้ญี่ปุ่นกลับคืนสู่สถาบันจักรพรรดิ จักรพรรดิได้ทำการย้ายที่ประทับจากเกียวโตมายังเอโดะ และได้เปลี่ยนชื่อเมืองเอโดะเป็นโตเกียว

โทกูงาวะ อิเอโมจิ

จากที่จักรพรรดิได้คืนสู่สภาพการเป็นประมุขของงประเทศ จึงเกิดการเชิดชูในฐานะเทพเจ้า และนำไปสู่ยุคทหารนิยม

และเป็นที่ถกเถียงกันว่า จริงๆแล้วสถาบันจักรพรรดิได้ตกเป็นเครื่องมือของกองทัพจนนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่หลายครั้งกระทั่งญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 หรือไม่

เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามในสมัยโชวะ จักรพรรดิโชวะ ได้ประกาศทางวิทยุ ว่าญี่ปุ่นต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ และจักรพรรดิก็คือมนุษย์ธรรมดา หาใช่เทพเจ้าไม่ อเมริกาเข้ามาจัดการระบบต่าง ๆ ของญี่ปุ่นเสียใหม่ รวมทั้งสถานะของจักรพรรดิด้วย ญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนูญฉบับหลังสงคราม หมวดจักรพรรดิคือหมวดแรกสุดในทั้งหมดสิบเอ็ดหมวด โดยประกอบด้วย 8 มาตร มาตราแรกบัญญํติไว้ว่า จักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น และจักรพรรดิก็อยู่เหนือการเมืองอีกด้วย

ญี่ปุ่นมีจักรพรรดิจนถึงสมัยเฮเซ 125 รัชสมัย แต่มีจำนวน 123 พระองค์  จากสมัยโชวะ เข้าสู่สมัยเฮเซ และเริ่มสมัยเรวะ สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงแล้วกว่า 70 ปี เป็นเจ็ดทศวรรษที่สถานภาพของสถาบันจักรพรรดิเปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบช่วงแรก

นอกจากจักรพรรดิต้องอยู่เหนือการเมืองแล้ว เสรีภาพก็ถูกจำกดไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ปัจจุบันทรัพย์สินจกรพรรดิ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับราชวงศ์ และค่าใช้จ่ายในสำนักพระราชวัง ทั้งหมดนี้มีกฎหมายกำกับไว้อย่างชัดเจน สมเด็จพระจักรพรรดิทรงไม่สามารถดำเนินการได้โดยอิสระ สิ่งที่พระองค์ทรงทำได้คือ การแสดงพระราชประสงค์เท่านั้น ส่วนผู้ที่ตัดสินอย่างเป็นทางการคือรัฐบาล

อ่านเรื่องราวอื่นๆ คลิ๊ก  ไฟป่าครั้งใหญ่ ในออสเตรเลีย

Facebook Page : Discoveryman22