วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

เวลาที่ผมนั่งนั้นเล่นผมมักสังเกตุพืชที่มีอยู่รอบบ้านและเกิดสงสัยขึ้นมาว่า วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  นั้น จะเป็นอย่างไรและเป็นแบบไหนและการสืบพันธ์ขอพืชดอกนั้นเป็นแบบไหนถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลย

❤วัฏจักรชีวิต ❤

หมายถึง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นส่วนมากมักเริ่มจาก การสร้างไซโกต(zygote) จนไปถึงการสร้างเซลล์ที่ใช้สืบพันธ์ เพื่อไปสืบพันธ์ที่เรียกว่า (gamete)

🌱วัฏจักรชีวิตของพืชดอก🌱

life-cycle-of-plants

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก มีกระบวนการ ดังนี้

  • รากเริ่มงอกออกจากเมล็ดลงสู่ดิน
  • ลำต้นงอกออกมาจากเมล็ดขึ้นไปเหนือพื้นดิน
  • เกิดการแตกใบ
  • ออกดอก
  • ออกผลและหลังจากนี้ผลก็จะไปเกิดเป็นต้นใหม่

พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่นั้นจะออกดอก และหลังจากนั้นก็จะทำการปฏิสนธิจนทำให้เกิดผล ซึ่งในผลนี่เกิดจากการปฏิสนธินั้นข้างในจะมีเมล็ดที่สามารถ ไปเติบโตเป็นพืช ต้นใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรียกกันว่า วัฏจักรชีวิตของ โดยทั่วไปนั้น วัฏจักรชีวิตของพืนนั้นมักจะมีขั้นตอนในการเจริญเติบโต ดังนี้

รากงอกออกจากเมล็ด หลังจากนั้นลำต้นก็จะงอกออกจากเมล็ดแล้วก็โผล่ขึ้นไปเหนือพื้นดิน และก็มีการแตกใบ ออกดอก และจะเริ่มไปเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ผล ดอกจะทำการถ่ายระอองเรณูเพื่อให้ระอองเรณูนั้นไปตกลงบนเกสรเพศเมีย เบื่อทำให้เกิดการปฏิสนธิ หลังจากนั้นกลีบของดอกจะเหี่ยวและหลุดร่วงไปเรื่อยๆ จนผลนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาแทน ผลของพืชนั้นจะมีเมล็ดอยู่ข้างใน เพื่อที่จะทำการเกิดเป็นต้นใหม่ และเป็นอย่างงี้ ไปเรื่อยๆ

🌳การเจริญเติบโตของพืช🌳

การเจริญเติบโตของพืช discoveryman

การเจริญเติบโตของพืชนั้น จะเกิดจากการแบ่งเซลล์ ทำให้จำนวนของเซลล์นั้นมากขึ้น แต่เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้น จะมีลักษณะเหมือนเซลล์เดิม แต่จะมีขนาดที่เล็กกว่า และ หลังจากการแบ่งเซลล์นั้นก็มักจะมีการเพิ่มขนาดของเซลล์ตามมาเสมอ และต่อมาคือการเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่โดยเฉพาะ

Write By : Discoveryman

Facebook Page : Discoveryman22