มีดผ่าตัดอัจฉริยะ iKnife

มีดผ่าตัดอัจฉริยะ หรือ iKnife เป็นสำหรับการผ่าตัดมะเร็งรังไข่และเนื้อเยื่อ การผ่าตัดเป็นส่วนสำคัญของการรักษามะเร็งรังไข่
แต่อาจเป็นเครื่องมือที่ไม่คมชัด
ปัญหาใหญ่สำหรับศัลยแพทย์คือการรู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังตัด
อาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าก้อนในรังไข่เป็นมะเร็งหรือไม่เป็นพิษเป็นภัย
ทำให้ยากที่จะปรับแต่งการทำงาน
ในโลกที่เหมาะศัลยแพทย์จะทราบแน่ชัดว่าเนื้องอกชนิดใดที่พวกเขากำลังรับมือกั
บขณะที่กำลังผ่าตัดอยู่ และด้วยอุปกรณ์การทดลองที่เรียกว่า มีดผ่าตัดอัจฉริยะ
(iKnife) และงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ใน วารสาร British Journal of Cancer
การผ่าตัดอาจมุ่งไปในทิศทางนั้น พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ Discoveryman

ความหมายของ iKnife

iKnife เป็นเครื่องมือผ่าตัดที่มีความแตกต่าง
มันไม่มากไปกว่าแค่ตัดมันเป็นโปรแกรมที่จะตรวจสอบชนิดของเนื้อเยื่อมัน
ตัดในขณะที่มันตัด ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ Zoltan Takats ที่ Imperial College London
เพื่อให้ iKnife
ทาทัตและทีมงานของเขาได้ติดตั้งมีดผ่าตัดแบบมาตรฐานซึ่งมีขนาดน้ำหนักโมเลกุ
ลที่แม่นยำมากหรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องวัดมวลสาร
เป็นมีดแผลผ่านโมเลกุลของเนื้อเยื่อจะถูกปล่อยออกมาจากเนื้อเยื่อในพัฟของควัน
ซึ่งสามารถดูดและวิเคราะห์โดย mass spectrometer
นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้วิธีนี้เพื่อสร้างภาพของเนื้อเยื่อต่าง ๆ
เพื่อบอกให้ห่างกัน

ด้วย iKnife
เราสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่ทำขึ้นเป็นเนื้อเยื่อต่างๆและบอ
กพวกเขาได้ Takats กล่าว
ดังนั้นในการผ่าตัดคุณจะรู้ว่าคุณกำลังตัดเนื้อเยื่อประเภทใด
iKnife มีอยู่แล้วได้รับการใส่ผ่านก้าวของการผ่าตัดเต้านมและ Ghaem-Maghami
เฟลป์สและทีมงานต้องการที่จะดูว่ามันอาจสร้างความแตกต่างในการผ่าตัด
มะเร็งรังไข่
การเริ่มต้นที่มีแนวโน้ม
ทีมเริ่มต้นด้วยการทดสอบตัวอย่างที่ถ่ายในระหว่างการผ่าตัดและเปรียบเทียบผลลั
พธ์กับรายงานพยาธิวิทยา
เราได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่ในห้องปฏิบัติการโดยใช้
iKnife ซึ่งแยกความแตกต่างจากเนื้อเยื่อปกติที่มีความแม่นยำ 100% เฟลป์สกล่าว นี่เป็นผลที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก
iKnife
สามารถระบุส่วนต่างๆของระบบสืบพันธุ์ได้เช่นรังไข่และท่อนำไข่ด้วยความ
ถูกต้อง 93% ถึง 100%
ทีมถัดไปทดสอบว่า iKnife
สามารถบอกความแตกต่างระหว่างมะเร็งรังไข่กับชนิดของมวลที่โตช้าๆที่เรี
ยกว่าเนื้องอกในรังไข่เส้นแนวตั้งหรือไม่
พวกเขาได้วิเคราะห์เพียงไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้น แต่ผลเริ่มแรกแนะนำว่า iKnife
อาจทำงานได้ดีขึ้น
ทีมกล่าวว่าการเพิ่มจำนวนของกลุ่มตัวอย่างเนื้องอกรังไข่ที่พวกเขาทดสอบเป็นลำ
ดับความสำคัญ
เนื้องอกที่เกี่ยวกับรังไข่ในแนวชายแดนพบได้บ่อยในสตรีที่อายุน้อยกว่าดังนั้นจึง
เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะได้รับการวินิจฉัยและสิทธิในการผ่าตัด Ghaem-Maghami
กล่าว iKnife
สามารถช่วยเราในการปรับแต่งแนวทางของเราเพื่อให้เราสามารถรักษาความอุด
มสมบูรณ์ได้ทุกเวลา
ขั้นตอนถัดไป

ทีมงานยังคงใช้วิธี iKnife เพื่อช่วยในการตัดสินใจในระหว่างการผ่าตัด
ตามที่ Ghaem-Maghami ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มใช้มันอย่างสม่ำเสมอในโรงละคร
จากความแรงของผลลัพธ์เรากำลังมองหาการเรียกใช้การทดลองทางคลินิกเพื่อท
ดสอบว่า iKnife สามารถระบุมะเร็งในรังไข่ได้หรือไม่ในการผ่าตัดเธอกล่าว
พวกเขายังจะสร้างฐานข้อมูลตัวอย่างการอ่านต่อต่อไป
ฉันไม่คิดว่าเราจะต้องเพิ่มข้อมูลลงไปอีกแล้ว –
ยิ่งคุณใส่ข้อมูลมากเท่าใดก็ยิ่งมีความแม่นยำมากเท่านั้น เฟลป์สกล่าว
นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเนื้องอกรังไข่ที่ยากขึ้น
มะเร็งรังไข่และอื่น ๆ
ไม่ใช่แค่มะเร็งรังไข่เท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จาก iKnife ได้
นักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบ iKnife
ในมะเร็งเต้านมในการทดลองที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันมะเร็งแห่งสหราชอ
าณาจักร

พวกเขายังทดสอบว่า iKnife สามารถช่วยผ่าตัดเนื้องอกในสมองได้หรือไม่?

พวกเขายังทดสอบว่า iKnife สามารถช่วยผ่าตัดเนื้องอกในสมองได้หรือไม่
การพิจารณาขนาดใหญ่สำหรับการผ่าตัดประเภทนี้คือการลบเนื้องอกทั้งหม
ดโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อสมองที่เป็นอันตราย การใช้ iKnife
เพื่อระบุในเวลาจริงที่ขอบของเนื้องอกในสมองมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยม ทาทัตกล่าว
มีงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องทำก่อนที่เราจะรู้ได้ว่า iKnife
สามารถทำให้การผ่าตัดมะเร็งเป็นไปอย่างชาญฉลาด
แต่ผลประโยชน์อาจเป็นจำนวนมากถ้า iKnife
สามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องระหว่างการผ่าตัดได้อย่างสมบูรณ์ก็สามาร
ถเปลี่ยนวิธีการผ่าตัดที่เราเลือกได้ เฟลป์สกล่าว
มันจะช่วยให้การดำเนินงานส่วนบุคคลที่เหมาะกับแต่ละบุคคล

Facebook : Discoveryman22